آغاز خرید تضمینی گندم و کلزا در آذربایجان شرقی

خرید گندم و کلزا به نرخ تضمینی از کشاورزان آذربایجان شرقی آغاز شد.

مهدنیوز – سرویس اقتصادی: اسفندیار ابوالحسن زاده مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۸ کشور گفته است خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان در ۹۰ مرکز خرید استان انجام می‌شود که در صورت نیاز این مراکز افزایش می‌یابد.

پیش بینی شده امسال حدود ۹۵۰ هزار تن گندم در استان تولید شود که نرخ خرید هر کیلوگرم گندم با ۴ درصد افت مفید و یک درصد افت غیرمفید ۱۷ هزار ریال بوده و پیش بینی می‌شود امسال ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن گندم در استان از طریق این مراکز خریداری شود.

ارسال نظر