آغاز پاییز در جنگل‌های ارسباران

  در نخستین روزهای فصل برگریزان زردی برگهای درختان جنگل های ارسباران نوید رسیدن پاییز هزار رنگ را می‌دهند.

ارسال نظر