آغاز گردهمایی بین‌المللی معماری بومی ۲۰۱۸ در تبریز

گردهمایی بین المللی معماری بومی ۲۰۱۸ با حضور محمدحسین طالبیان ،معاون سازمان میراث فرهنگی، و جمعی از کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی در تبریز آغاز شد.

ارسال نظر