اجرای طرح پرونده‌ الکترونیکی در شعبه‌های تامین اجتماعی

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح پرونده‌ الکترونیکی در ۲۸ شعبه‌ شهرستانی تامین اجتماعی استان، گفت: با اجرای این طرح حدود یک میلیون و ۳۰۰ پرونده‌ کاغذی در سیستم تامین اجتماعی استان اسکن و الکترونیکی شده است.

مهدنیوز – سرویس اجتماعی: جعفر سمساری اظهار کرد: طرح پرونده‌ی الکترونیکی در راستای رعایت حقوق شهروندی، مدیریت سبز محیط زیست و کاهش بروکراسی اداری و رفت و آمدهای درون شغلی اجرا می‌شود.

وی افزود: بیمه شدگان می‌توانند با اولین مراجعه، خدمات مورد نیاز را از طریق پرونده‌ الکترونیکی تامین اجتماعی دریافت کنند.

وی افزود: ۱۸۴ هزار نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی در استان وجود دارد.

ارسال نظر