اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به احداث کریدور سبز تبریز

در صحن علنی شورا شهر تبریز در راستای تحقق مدیریت انسان محوری و‌توسعه فضای سبز شهری مقرر شد مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از پروژه های عمرانی کاهش یافته و به پروژه احداث کریدور سبز در اتوبان پیامبر اعظم اختصاص یابد.

عبداله تقی پور خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز در صحن علنی شورا با بیان اینکه برای توجه به سلامت، از اعتبار ۱۱۰ میلیاردی آسفالت ریزی شهر تبریز کم کرده و به بحث فضای سبز اختصاص یابد، گفت: در بحث ایجاد کریدور سبز شهر تبریز نیز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شود تا در سال ۹۸ این دو پروژه حتما اجرایی شود.

در ادامه، مولا خواه مدیرکل بودجه شهرداری تبریز در صحن علنی شورا با بیان اینکه در سال ۹۸ برای فضای سبز مبلغ ۱۶۷میلیارد تومان لحاظ شده است که از این مبلغ ٩٧ میلیارد متعلق به قرارداد های واگذاری بوده است، گفت: ما بقی مربوط به توسعه و مطالعات فضای سبز است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای بحث پیشنهاد آقای تقی پور در داخل مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان جابجا شود چراکه کسر مبلغی از محل های دیگر ترکیب بودجه را به هم میزند.

این گزارش حاکی است،در راستای تحقق مدیریت انسان محوری و‌توسعه فضای سبز شهری مقرر شد مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از پروژه های عمرانی کاهش یافته و به پروژه احداث کریدور سبز در اتوبان پیامبر اعظم اختصاص یابد.

 

ارسال نظر