اسامی رسمی منتخبین مجلس یازدهم از استان آذربایجان شرقی

نتایج رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی به تدریج در حال انتشار است که لیست آخرین نتایج رسمی استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است.

نتایج رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی به تدریج در حال انتشار است که لیست آخرین نتایج رسمی استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

انتخابات مجلس 11 ,

ارسال نظر