افتتاح باند دوم محور” مرند-جلفا” با حضور مشاور رئیس جمهور

باند دوم محور “مرند-جلفا” با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و نماینده مردم جلفا و مرند در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

کیلومتر ۲۲ تا ۳۰ محور “مرند-جلفا” و یک دستگاه پل دو دهانه ۲۰ متری با حضور مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور افتتاح شد و شش کیلومتر از این هشت کیومتر آماده بهره‌برداری است.
 گفتنی است؛ مبلغ قرارداد این پروژه بالغ بر ۱۵۱ میلیارد ریال است.

ارسال نظر