تراز دریاچه ارومیه ۱٫۰۸ متر افزایش یافت

دریاچه ارومیه سال هاست که بنا به دلایلی با کم آبی و خشکسالی مواجه شده است خوشبختانه با بارش های اخیر وضعیت دریاچه ارومیه تا حدودی بهتر شده است به طوری که مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از افزایش ۱٫۶۱ متر دریاچه نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد.

مهدنیوز – سرویس اجتماعی: عقیل اقدسی گفته است با این افزایش تراز، اکنون حجم آب دریاچه به بیش از ۵٫۱۹ میلیارد متر مکعب رسیده است در حالی که این میزان در روز مشابه سال قبل ۲٫۱۳ میلیارد مترمکعب بود.

امروز وسعت دریاچه ارومیه به ۳۲۲۴ کیلومتر مربع رسیده است که پارسال در این روز ۲۳۴۵ کیلومتر مربع بود.

ارسال نظر