افزایش ۲۰ درصدی کمک های مردمی به کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: درصد کمک‌های مردمی سال گذشته ۲۱ درصد و امسال ۲۰ درصد رشد یافته است.

مهدنیوز – محمد کلامی با بیان این که عمده درآمد کمیته امداد استان از محل کمک‌های مردمی از طریق صندوق‌های صدقات خانگی است، افزود: در طول سه سال گذشته، رتبه اول رشد کمک‌های مردمی به کمیته امداد، در سطح کشور به استان آذربایجان شرقی اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: برآورد کرده‎ایم که امسال بیش از ۱۷ و نیم میلیارد تومان صدقه جمع آوری شود که به طور معمول، حدود ۷۰ درصد از آن از محل صندوق‌های خانگی است.

ارسال نظر