انتشار اخبار نادرست در مورد دریاچه ارومیه از روی بی اطلاعی یا با اهداف خاص؟ / مهناز اسلامی

مهدنیوز – دریاچه اورمیه یک بحران پیچیده با ابعاد بسیار بزرگ اجتماعی، زیستی، اقتصادی و سیاسی وطبیعی است که هر کدام کوه یخ هایی هستند که تنها گوشه کوچکی از آنها قابل رویت است. با وجود این همه مسایل و در عین حال عدم توجه به اجرای برنامه های مرتبط، آیا جمع شدن ۳ میلیارد متر مکعب آب در پهنه تشنه و خشک دریاچه ای با آن عظمت به معنای احیاست؟

جالب است که کانال هایی که مترصد نابودی دریاچه بودند و مردم را به کشت و زرع بیشتر تشویق می‌کردند، اکنون با عنوان کردن احیا و نجات دریاچه هلهله و پایکوبی راه انداخته‌اند! همه این توهمات با منظور و بی منظور کورسوی اقداماتی که جزو وظایف ستاد احیا و برخی نهادهای دولتی است را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و با فریاد زدن نجات دریاچه اورمیه، خیال بی‌خیالان را بیش از پیش راحت خواهد کرد.

بیایید واقع بین باشیم و بدانیم:
🔺بارش ها دلیل بر فراوانی آب نیست و همچنان وظیفه ما کاهش مصرف آب در همه حیطه هاست.
🔺دریاچه اورمیه فقط با آب ۳ میلیارد متر مکعبی احیا نمی‌شود، با توسعه انسانی و اجتماعی پایدار احیا خواهد شد.
🔺همه مردم از روستاییان و کشاورزان تا شهرها باید برای احیای دریاچه تلاش کنند، فراموش نکنیم که ما بحران آب و محیط زیست داریم و دوام منطقه و کشور بستگی به ارتقای شعور و فرهنگ ما دارد.
🔺بزرگ‌ترین یاری جوامع محلی به احیای دریاچه و حل این بحران بزرگ و فاجعه بار، ارسال گزارش آب دزدی ها و کشت های محصولات پرآبخور، انتهای مسیر رودها جهت اطمینان از رسیدن آب به دریاچه و گزارش های مربوط به برداشت های غیراصولی نمک دریاچه است، هرچه حساسیت عمومی بیشتر باشد بهمان اندازه احیای دریاچه اورمیه سریع تر و پایدارتر خواهد بود.
🔺زمان مشارکت همگانی فرا رسیده و باید فضای مناسب حضور مردم در همه عرصه ها باز شود.

*** مهناز اسلامی / فعال محیط زیست

ارسال نظر