آیا آتش نشانی یک ساعت دیرتر به بازار تبریز رسیده است؟

علیرضا رحیمی، مدیرعامل سابق سازمان ورزش شهرداری تبریز با انتقاد از نحوه عملکرد شهرداری تبریز در آتش سوزی بازار تبریز، ادعا کرده است که مسئولین شهر یک ساعت بعد از آتش سوزی بازار از وقوع آن اطلاع یافته اند.

مهدنیوز – سرویس  اجتماع و شهر: علیرضا رحیمی که تا قبل از انتخاب مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به عنوان یکی از گزینه های تصدی این پست مطرح شده بود، این روزها انتقادهای خود را از عملکرد شهرداری تبریز آغاز کرده است. وی با انتقاد از نحوه عملکرد شهرداری تبریز در آتش سوزی بازار تبریز، ادعا کرده است که مسئولین شهر یک ساعت بعد از آتش سوزی بازار از وقوع آن اطلاع یافته اند.

رحیمی در اینستاگرام خود ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری تبریز در زمینه آتش سوزی بازار تاریخی این شهر، نوشته است: بازار تبریز سوخت و یک ساعت بعد خبردار شدند که آتش سوزی شده است. بازار سوخت تا روسیاهی اش برای کسانی بماند که شهر را اداره می کنند و نتوانستند از امکانات ابتدایی شهر هوشمند بهره مند شده و سریعتر خبردار شوند…

رحیمی در انتهای نوشته خود، تهدید به افشاگری بیشتر در این زمینه کرده است. اما نکته مهم تر اینکه آتش نشانی تبریز باید توضیح بدهد که آیا واقعا یک ساعت بعد از آتش سوزی اطلاع پیدا کرده و در محل حاضر شده اند؟

علاوه بر ادعای مطرح شده، استوری علیرضا رحیمی از ابعاد دیگری نیز عجیب است. رحیمی در زمان تصدی پست در شهرداری تبریز و یا مطرح شدن نامش برای سازمان جدیدالتاسیس شهرداری تبریز، نظرات انتقادی نسبت به مدیریت شهری نداشته است.

 

ارسال نظر