اهدای خون در تبریز

اهدای خون به یکی از سنت های مردم تبریز در ایام خاص همچون لیالی قدر تبدیل شده است.

اهدای خون به یکی از سنت های مردم تبریز در ایام خاص همچون لیالی قدر تبدیل شده است. / ایرنا

ارسال نظر