بازی تراکتور – پارس جنوبی جم

تراکتور این بازی خانگی را با تک گل احسان حاج صفی به نفع خود به پایان برد.

ارسال نظر