با پیرمرد جگرفروش برخورد شده اما درگیری فیزیکی نبوده است

شهردار منطقه یک تبریز در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهدنیوز،  ضمن قبول حضور ماموران سد معبر شهرداری این منطقه در محل حادثه پیرمرد جگرفروش هرگونه ضرب و شتم دستفروش تبریزی را تکذیب کرد.

به گزارش مهدنیوز، قربانیان تبریزی با اشاره به این موضوع، عنوان  کرد: هیچگونه درگیری فیزیکی وجود نداشته است و در این زمینه شهرداری تبریز مورد کم لطفی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: بنده در اولین اقدام، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک تبریز را مورد بازخواست قرار دادم اما وی و کارکنان حاضر در آن حادثه قسم خورده اند که به هبچ وجه درگیری با پیرمرد زحمت کش نداشته اند.

قربانیان افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته، پیرمرد دستفروش کسالت داشته است. همکاران سد معبر نیز به دلیل شکایت چند نفر از اهل محل در آن مکان حاضر شده بودند و درگیری فیزیکی صورت نگرفته است.

وی در پایان گفت: من خودم که آنجا نبودم اما همکاران روابط عمومی با این شخص مصاحبه کرده اند و خود نیز اذعان کرده است که ماموران شهرداری رفتاری مبنی بر درگیری فیزیکی نداشته اند.

ارسال نظر