برداشت پنبه در مزارع خداآفرین آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین گفت: برداشت محصول پنبه در ۶۳۰ هکتار از مزارع این منطقه آغاز شد.

مهدنیوز – رشید نظمی عملکرد برداشت پنبه در مزارع خداآفرین را  ۵ تن در هر هکتار برآورد و اضافه کرد: پیش بینی می شود از این میزان مزارع بیش از سه هزار و ۱۵۰ تن وش برداشت شود.

وی با بیان این که ارقام پنبه کشت شده در این منطقه داخلی ورامین، خورشیدی و رقم خارجی ملی ترکیه است، اظهار داشت: برداشت محصول پنبه در خداآفرین به صورت سنتی و دستی انجام می شود.

ارسال نظر