بلیت قطار برای بار دوم در سال جاری گران خواهد شد!

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی خبر داده که اعضای انجمن متبوع او به دلیل رشد وحشتناک هزینه‌های عملیاتی، افزایش مجدد قیمت بلیت قطار را به شرکت دولتی راه آهن اعلام کرده‌اند که میانگین افزایش قیمت بلیت مورد نظر شرکت‌های ریلی ۲۰ درصد خواهد بود.

مهدنیوز – رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی خبر داده که اعضای  انجمن متبوع او به دلیل رشد وحشتناک هزینه‌های عملیاتی، افزایش مجدد قیمت بلیت قطار را به شرکت دولتی راه آهن اعلام کرده‌اند که میانگین افزایش قیمت بلیت مورد نظر شرکت‌های ریلی ۲۰ درصد خواهد بود.

محمد رجبی یادآور شده که اعمال این افزایش قیمت بلیت قطار مسافری منوط به تایید شرکت راه آهن است.

وی، با بیان اینکه با افزایش هزینه‌های عملیاتی، شرکت‌های ریلی با عدم انجام تعمیرات دوره‌ای، کاهش هزینه‌ها را جبران می‌کنند گفت که در حال حاضر، هزینه تعمیرات و بازسازی هر واگن ۱٫۵ میلیارد تومان است .

رجبی گفت که در حال حاضر ۱۰ شرکت ریلی در حوزه مسافری وجود دارندکه یک شرکت آن فعال نیست.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل ونقل ریلی، خبر داده است که دولت در قالب وجوه اداره شده ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبارات را به  شرکت‌های ریلی خواهد داد تا بتوانند تعمیرات خود را انجام دهند که ممکن است رقم قابل جذب درسال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان باشد و مابقی هم  به سال اینده موکول می شود.

وی تصریح کرده که با افزایش قیمت بلیت قطارمسافری درسالجاری، ضریب اشغال صندلی قطارها، سه درصد افزایش داشته و ادمه داده که نرخ بلیت هواپیما در سالجاری به شدت گران شده بنابراین نرخ بلیت قطار مسافری برای مسافران مطلوبیت داشته است.

رجبی، میزان ضریب اشغال صندلی قطارهای مسیر تهران به مشهد و بالعکس را ۸۷ درصد برشمرد است اما  توضیح داد که ضریب اشغال صندلی در مسیرهای ریلی متفاوت است.

وی گفت که در حال حاضر تعداد قطارهای مسافری در حال سیر در کشور ۶۴  قطاربوده که با احتساب قطارهای کوچک ۹۵ قطار مسافری درطول روز در مسیر های مختلف حرکت می کنند. وی، زیان سالانه شرکت مسافری رجا درسال ۹۷ راحدود ۱۱۰ میلیارد تومان  ذکر کرد.

نود اقتصادی

ارسال نظر