حسین میرجلیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی:

بیش از آنکه حجم نقدینگی مهم باشد، مدیریتش مهم است

نماینده سابق ایران در بانک جهانی با بیان این که بیش از آنکه حجم نقدینگی مهم باشد، مدیریتش مهم است، گفت: همین الان کشورهایی داریم که حجم بدهی‌شان بیش از ۱۰۰ درصد GDP است، اما مدیریت می‌کنند و اتفاقی هم نمی‌افتد.

مهدنیوز – سرویس اقتصادی: میرجلیلی گفت: همین الان کشورهایی داریم که حجم بدهی‌شان بیش از ۱۰۰ درصد GDP است، اما مدیریت می‌کنند و اتفاقی هم نمی‌افتد.

ارسال نظر