تبریز برفی

به گزارش مهدنیوز، بارش برف از نخستین ساعات بامداد شنبه ۲۷ بهمن ۹۷، در تبریز باعث سفیدپوشی شهر شد.

عکس از مریم چرخ انداز

ارسال نظر