تشکیل پرونده برای شهرداری هشترود

فرماندار هشترود با اشاره به تشکیل پرونده برای شهرداری هشترود در مورد نخاله های ساختمانی و ریختن نخاله در حاشیه شهر گفت: حصارکشی نادرست، نبود درب ورودی در زباله گاه، وارد شدن حیوانات ولگرد به زباله گاه، بی پوشش ماندن زباله های ریخته شده در محل زباله گاه و چندین مورد دیگر از این قبیل، موجی از ناراحتی مردم و تخریب محیط زیست را به دنبال داشته است و باید هر چه زودتر وضعیت زباله خانه بهبود یابد.

مهدنیوز – امین امینیان افزود: چندین مورد تذکر به شهرداری در خصوص دفن بهداشتی زباله و ساماندهی زباله گاه، کارگر واقع نشده و  عملکرد شهرداری در این خصوص بسیار نا مناسب بوده که باعث تشکیل پرونده تخلفاتی و ارجاع به مراجع قضایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: بی توجهی به محیط زیست می تواند آثار زیانباری داشته باشد چرا که اگر زباله ها به صورت مناسب دفن نشود و شیرآبه های موجود در آن وارد سفره های زیر زمینی شود موجی از امراض مختلف در سطح منطقه فراگیر می شود.

ارسال نظر