تن پوش توانبخشی اطفال فلج در تبریز رونمایی شد

ایران به پنجمین کشور دارنده دانش فنی تولید تن پوش توانبخشی تبدیل شد.

مهدنیوز – سرویس فناوری: برای نخستین بار در کشور، تن پوش توانبخشی ویژه کودکان فلج مغزی و جسمی – حرکتی در تبریز رونمایی شد.

تن پوش توانبخشی شامل قفس عنکبوتی و لباس فضایی است و فرآیند توانبخشی آن با تمرینات ۳۴ هفته ای کودک انجام می شود تا جایی که کودک فلج در این مدت، قابلیت ایستادن، قدم برداشتن و نشستن را بدست می آورد.

به این ترتیب، ایران به پنجمین کشور دارنده دانش فنی تولید تن پوش توانبخشی تبدیل شد.

 

 

ارسال نظر