توجه نکردن به شایسته سالاری یکی از دلایل افزایش فساداقتصادی است

رئیس سازمان زندان‌های کل کشور گفت: یکی از دلایل افزایش فساد اقتصادی در کشور، توجه نکردن به شایسته سالاری و واگذاری قسمتی از کارهای دولت به افراد نالایق در بخش خصوصی است.

اصغر جهانگیر در جلسه شورای قضایی شهرستان هشترود اظهار کرد: بعضی از ساختارهای دولت باید تغییر یابد، چرا که امکان خدمت رسانی به مردم در ساختار کنونی ضعیف بوده و مردم را از نظام و انقلاب دلسرد می‌کند.

ارسال نظر