مهدنیوز – سرویس اقتصادی: توسعه تولید محصولات گلخانه‌ای در کشوری مانند ایران که با کمبود منابع آبی مواجه است، یکی از الگوهای مناسب کشت است. در این زمینه بررسی آمارنامه سال ۹۷ وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد کل وسعت زیرکشت محصولات گلخانه‌ای کشور در حال حاضر حدود ۱۱ هزار هکتار است که ۷۵ درصد آن در چهار استان‌ کرمان، تهران، اصفهان و یزد و ۲۵ درصد آن نیز در ۲۷ استان دیگر قرار دارد.

این توزیع و تقسیم کار به قدری نامتوازن است که در بین همین ۲۷ استان نیز، سهم ۱۶ استان آخری از کل وسعت فضای زیرکشت محصولات گلخانه‌ای کشور در مجموع حدود ۴/۲ درصد است.

قابل ذکر است براساس مطالعات وزارت جهادکشاورزی در حال حاضر ۲۷۳ هزار هکتار ظرفیت توسعه فضای زیرکشت محصولات گلخانه‌ای در کشور وجود دارد (یعنی بیش از ۲۰ برابر ظرفیت کشت شده فعلی) اما از آنجایی که تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی ناچیز بوده و دولت هم اراده‌ای برای توسعه این بخش ندارد، کشاورزان توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارند.