جشنواره فرهنگی بادرشبی در مراغه

جشنواره فرهنگی گردشگری بادرشبی به مدت پنج روز به همت شهرداری مراغه در پارک ملت این شهرستان برگزار می شود. / ایرنا

عکس: ابراهیم مطلوبی

ارسال نظر