حکم شهردار تبریز امضاء شد

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سید محمدعلی افشانی افزود:  عبدالرضا رحمانی فضلی – وزیر کشور- احکام انتصاب ایرج شهین باهر – شهردار تبریز را امضا کرد.
شایان ذکر است بر اساس تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ انتصاب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایرشهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.

ارسال نظر