مجموعه عکس هایی از آزادسازی خرمشهر

نه خاک قیمت دارد و نه خون. جان یک جوان به ازای هر وجب خاک… به یاد آر که این گزاف‌ترین بهای تاریخ است. به یاد آر که آن‌ها از مرگ هیچ نهراسیدند…

 

ارسال نظر