دبیرخانه کمیسیون مقابله با مشاغل آلاینده و مزاحم در تبریز تشکیل شد

مدیرعامل سازمان میادین و سامان‌دهی مشاغل شهری تبریز گفت: دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهری جهت مقابله با مشاغل آلاینده و مزاحم در تبریز تشکیل شد.

مهدنیوز – ابراهیم محمدی افزود: این دبیرخانه، مشاغل مزاحم و آلاینده را شناسایی و نسبت به تعطیل آنها اقدام می کند.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون، ۲۵ رشته شغلی نمی توانند در داخل شهر فعالیت کنند و مکان این شغل ها پس از شناسایی تعطیل یا ‌به بیرون از شهر منتقل می شود.

‌مدیرعامل سازمان میادین و سامان‌دهی مشاغل شهری تبریز گفت: تعطیلی این واحدها بر عهده شهرداری بوده، ولی انتقال آن بر عهده شهرک های صنعتی یا مجتمع های صنفی است./ایرنا

ارسال نظر