دده قورقود ثبت جهانی شد

داستان، موسیقی و فرهنگ دده قورقود به عنوان میراث فرهنگی توسط سازمان یونسکو به نام کشورهای آذربایجان، ترکیه و قزاقستان ثبت جهانی شد.

به گزارش مهدنیوز، کتاب «دده قورقود» از آثار بسیار قدیمی و کلاسیک جهان  به شمار می رود که به زبان ترکی نگاشته شده است. این کتاب شاملِ یک مقدمه و دوازده قصّه حماسی است و با اینکه حماسه ملی ترکان محسوب می شود، تنها به تُرکان تعلق ندارد، بلکه همانند کتابهایی چون «ایلیاد»، «ادیسه»، «دُنکیشوت»، «مهاباراتا»، «کمدیالهی»، «هاملت» و… متعلق به همه جهانیان است.

تاکنون دو نسخه اصیل و کهن از کتابِ «دده قورقود» و تاریخچه آداب و رسوم «اوغوزها» بدست آمده است. نخستین نسخه که در کتابخانه «درسدن» یافت شده، از یک دیباچه و دوازده داستان تشکیل شده است. دومین نسخه ناقص،که در کتابخانه «واتیکان» موجود بوده، مُتضمّن شش داستان است. شایان ذکر است که، قصّه های این نسخه، تنها در برخی از کلمه ها و جمله ها، تفاوتهایی جزئی با نسخه دیگر دارد؛ و از نظر انشا، هماهنگی متن و استواری کلام، همانند نسخه پیشین است.
بر اساس نظریه های مطرح شده، قدمت داستانهای دده قورقود مربوط به قرن های چهاردهم و پانزدهم میلادی است.
شخصیت دده قورقود که کتاب به نام او نامیده شده را یک پیر فرزانه، غیبگو، طالع شناس، و اوزان (قابل مقایسه با عاشیقهای امروزین) و روحانی دانسته اند.

کتاب دده قورقود به زبانها مختلف ترجمه شده است. اولین ترجمه دده قورقود به زبان آلمانی در سال ۱۸۱۵ از روی نسخه کتابخانه درسدن در آلمان بود.

ارسال نظر