درباره ما

بیایید تا هم‌راه هم باشیم

پدیدآورندگان «مهدنیوز» بارها در راه‌های پیموده شده خود ثابت کرده‌اند که «رسانه اخلاق‌گرا» را بیشتر علاقه می‌کنند. و بارها آموخته‌اند و آموخته‌اند که به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم. اما این بار پا را فراتر گذاشته‌ایم حرفه‌ای‌تر شده‌ایم و از مسیر اخلاق‌گرایی گذر می‌کنیم و می‌گوییم که به آینده فرهنگی «انسان» امیدواریم که این مخلوق تحسین شده خداوند شایسته آینده فرهنگ والایی است که به آن امیدواریم و این بار با این دیدگاه رسانه را مشق می‌کنیم.

شاید برای راه‌اندازی یک سامانه یا تارنمای اینترنتی با موضوع خبر و تحلیل آن هم به عنوان «جامعه تحلیلی خبری مهدنیوز» شعار و پیام قابل باوری نباشد که: «همراه هم باشیم» اما چه قابل باور باشد یا نباشد؛ چه قابل اجرا به نظر برسد یا نرسد ما عزممان را جزم کرده‌ایم که «همراه هم باشیم».
ابتدا از خودمان خواستیم تا همراه هم باشیم که اگر چه «اندکی این مثنوی تاخیر شد» ولیکن شد. در گام بعدی بنای آن کردیم که دوستانمان را که می‌شناختیمشان و می‌شناسندمان همراه خود کنیم، که این هم البته با سرعت محقق شد. سرعتی که از سر لطف دوستان قابل پیش بینی بود.
مخاطبان گرامی
دوستان خوب و صاحبان نگاه‌های آشنا
هر روزی که شما این مطلب را می‌خوانید برای ما عیدی است فرخنده و خجسته که توانسته‌ایم شما را هر چند لحظه‌ای با خود همراه کنیم؛ قصد ما این است که «مهدنیوز» بتواند از طریق توسل به روش‌های حرفه‌ای و از مسیر بسیار زیبا ولی سخت «اخلاق‌گرایی» گامی به سهم خود در عرصه بسیار پر خطر حساس ولیکن زیبا و روشن «اطلاع‌رسانی» و «ارتباطات» بردارد و به معنی واقعی «رسانه» باشد.
هدف «مهدنیوز» این است که دعوت کند تا «همراه هم باشیم».
برای داشتن، برای خواندن، برای فهمیدن، برای شنیدن، برای نوشتن، برای دیدن، برای عکس گرفتن، برای نوشتن، برای تحلیل کردن، برای تحلیل خواندن، برای راه رفتن، برای راهور بودن، برای راه‌بان بودن، برای سلام، برای سپاس، برای خرید، برای فروش، برای داشتن، برای اقتصاد، برای مدیریت، برای سیاست، برای ما، برای تو، برای من، برای او، برای دوست، برای هم بیایید همراه هم باشیم.
پدیدآورندگان «مهدنیوز» بارها در راه‌های پیموده شده خود ثابت کرده‌اند که «رسانه اخلاق‌گرا» را بیشتر علاقه می‌کنند. و بارها آموخته‌اند و آموخته‌اند که به آینده فرهنگی شهرمان امیدواریم. اما این بار پا را فراتر گذاشته‌ایم حرفه‌ای‌تر شده‌ایم و از مسیر اخلاق‌گرایی گذر می‌کنیم و می‌گوییم که به آینده فرهنگی «انسان» امیدواریم که این مخلوق تحسین شده خداوند شایسته آینده فرهنگ والایی است که به آن امیدواریم و این بار با این دیدگاه رسانه را مشق می‌کنیم.
از ما دروغ، تهمت، غیبت، دشنام، نخواهید شنید. زیرا کرامت انسانی را ارج می‌نهیم زیرا به راهی که خواهیم رفت معتقدیم به همین خاطر است که از همه شما می‌خواهیم که بیایید تا «همراه هم باشیم».
بدرود