دریاچه ارومیه در تیر ماه ۹۷

تراز کنونی سطح آب دریاچه ارومیه ۱۲۷۰٫۶۸ متر است که نسبت به سال گذشته افزایش دو سانتی‌متری را نشان می‌دهد؛ البته در فروردین و اردیبهشت امسال شاهد کاهش حدود ۲۵ سانتی‌متری سطح تراز آب بودیم که لای‌روبی مسیر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه و افزایش میزان بارندگی در بهبود شرایط و تثبیت وضعیت دریاچه در فصل تابستان تأثیر گذار بوده است.

ارسال نظر