قابل ذکر است ایران نیز در سال ۲۰۱۸ با واردات ۴۳ میلیون دلار خود، در رتبه ۴۹ رده‌بندی بزرگترین واردکنندگان طلا قرار داشته است. اما واردات ۴۳ میلیون دلاری درحالی به مقصد ایران ثبت شده است که جمع واردات طلا در آمارهای گمرک ایران کمتر از ۵ میلیون دلار است.

به عبارتی دیگر این شائبه وجود دارد که حدود ۳۸ میلیون دلار یا معادل ۸۹ درصد از واردات طلا به ایران از طریق قاچاق وارد کشورمان می‌شود.