در گام دوم انقلاب مراقب باشیم…

با نزدیکتر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سالجاری و پررنگ تر شدن فضای انتخاباتی در کشور، خیز ورشکستگان سیاسی و تافته های جدا بافته که به غلط خود را صاحبان این مملکت و نظام می دانند، برای وارد کردن ورثه خویش به کالبد نظام که نمادی از ژن خوب پنداری این افراد می تواند باشد، ملموس تر می شود.

مهدنیوز: با نزدیکتر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سالجاری و پررنگ تر شدن فضای انتخاباتی در کشور، خیز ورشکستگان سیاسی و تافته های جدا بافته که به غلط خود را صاحبان این مملکت و نظام می دانند، برای وارد کردن ورثه خویش به کالبد نظام که نمادی از ژن خوب پنداری این افراد می تواند باشد، ملموس تر می شود. نیاز مبرم نظام و انقلاب به جوان سازی الزامی است که بر کسی پوشیده نیست و همگان بر آن تاکید دارند. اما پیشران جوان سازی در گام دوم انقلاب در پرتو اجتماعی سازی و کارآمدسازی نمود پیدا می کند و نباید ورود جوانان نالایق به عنوان وارثان مدیران نالایق قبلی را به عنوان جوان سازی جلوه داده و بپذیریم.
واضح است که این آقایان، هنوز ملت ایران را نشناخته اند. بدون شک ملت ستمدیده و قربانی سیاست ها و مدیریت های غلط صاحبان ثروت و قدرت، با بصیرت تمام در مقابل جوان سازی های به کام این صاحبان ثروت و قدرت خواهند ایستاد. ملت ایران به خوبی می دانند که این روش اشتباه جوان سازی می تواند عواقب بسیار جدی را در سال های آتی به نظام و کشور وارد کند.
ایران اسلامی در وضعیت فعلی که قربانی سوء تدابیر عده ای قلیل گردیده، نیازمند جوان سازی از جنس مردان بی ادعاست. حضور جوانانی مملو از عباس بابایی و پر از عباس دوران ها، دلباخته باکری ها و رونده راه روشنی ها و طهرانی مقدم ها، فضا را برای حضور ژن های خویش خوب پندار تنگ خواهد ساخت. جوانانی مومن، متعهد و متخصص از این دست هستند که می توانند همانند جوانانی که دفاع مقدس را پیش بردند، کشورمان را در شرایط کنونی به ایده آل های مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی برسانند. اگر جوانان متخصص و متعهد دوران دفاع مقدس توانستند مسئولیت موفق شده را به بهترین شکل ممکن به انجام برسانند، پس مطمئن باشیم که جوانان نسل جدید اما از جنس همان نسل نیز می توانند گام دوم انقلاب را به پیش برانند.
نکته آخر اینکه، آقایان خوب می دانند که دوران داماد و فرزند، سرآمده و ملت ایران در کمال امید، بدون توقف و با نصب العین قرار دادن نرفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت و پرهیز از این افراد، گام دوم انقلاب را محکم تر خواهد برداشت. این مردم خوب می دانند که ظلم و زور پایدار نخواهد ماند و تصمیم و اراده ملت های عدالت طلب سرانجام پیروز خواهد شد.

 

*** هادی جمشیدی / صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری مهدنیوز

ارسال نظر