دو نماینده بازداشت شده آزاد شدند

دو نماینده بازداشت شده مجلس، با قید وثیقه آزاد شدند.

مهدنیوز: از اولین ساعات اداری امروز(شنبه) فرایند تودیع وثیقه در اداره ثبت اسناد و دادسرا برای دو نماینده بازداشت شده در ارتباط با پرونده سایپا طی شد و این افراد نهایتا بعدازظهر امروز از زندان اوین آزاد شدند/ ایسنا

ارسال نظر