راهپیمایی روز قدس در تبریز

حضور مردم شهید پرور تبریز در راهپیمایی روز قدس / عکس ها از مهرداد صداقت

ارسال نظر