رتبه ۶ آذربایجان شرقی در تعداد کتابخانه های عمومی

آذربایجان شرقی ششمین استان کشور از نظر تعداد کتابخانه های عمومی است.

به گزارش مهدنیوز، آذربایجان شرقی با ۱۴۶ کتابخانه عمومی رتبه ششم را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار رسمی، تعداد کل کتابخانه های کشور ۳۴۴۰ باب کتابخانه است که سهم استان آذربایجان شرقی در این میان ۴٫۲ درصد است.

استان های تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در این حوزه به خود اختصاص داده اند.

 

ارسال نظر