استاندار آذربایجان شرقی:

رسانه ها در زمینه قطع درختان استان روشنگری کنند

استاندار آذربایجان شرقی در مورد قطع درختان جنگلی از حساسیت رسانه ها و مردم قدردانی کرد.

مهدنیوز – سرویس اجتماع: استاندار آذربایجان شرقی در مورد قطع درختان جنگلی از حساسیت رسانه ها و مردم قدردانی کرد و گفت: همه ما طرفدار جدی محیط زیست و توسعه پایدار هستیم و صیانت از جنگل های ارسباران به عنوان نامزد ثبت جهانی اولویت ماست زیرا معتقدیم صنعت جزو مصنوعات و جنگل و مرتع موهبت الهی است.

پورمحمدی از رسانه ها خواست در زمینه قطع درختان جنگلی و زراعی و داشتن یا نداشتن مجوز رو‌شنگری کنند.

وی با اشاره به اینکه پارسال به دلیل کاهش آب سدها در مصرف برق مشکل داشتیم، گفت: امسال هم با وجود بارش های مناسب در ساعت پیک مصرف برق باز هم احتمال مشکل وجود دارد زیرا برق در کشور از طریق شبکه سراسری توزیع می شود و از این باید مصرف بهینه در دستور کار باشد.
استاندار  از مردم خواست صرفه جویی در پیک مصرف از اواسط خرداد تا اواخر مرداد را رعایت کنند.

ارسال نظر