حسین درودیان:

رفتارهای بانک مرکزی برای کنترل خلق پول با یکدیگر متناقض است

تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اساساً بانک مرکزی در این چند سال رفتار انقباضی در پیش‌گرفته بود، هم بانک مرکزی و هم دولت تلاش می‌کردند تا حد مقدور جلوی تزریق پایه پولی را بگیرند، خود این کار به‌عنوان یک رفتار انقباضی افزایش دهنده نرخ بهره در اقتصاد است.

مهدنیوز – حسین درویان اظهار کرد: اساساً بانک مرکزی در این چند سال رفتار انقباضی در پیش‌گرفته بود، هم بانک مرکزی و هم دولت تلاش می‌کردند تا حد مقدور جلوی تزریق پایه پولی را بگیرند، خود این کار به‌عنوان یک رفتار انقباضی افزایش دهنده نرخ بهره در اقتصاد است. این یک تناقض است که ازیک‌طرف بانک مرکزی با سیاست‌اش نرخ‌های بهره را افزایش بدهد و از سمت دیگر با برخورد نظارتی بخواهد جلوی تبعات آن افزایش را بگیرد. درمجموع روی کاغذ کاری شدنی بوده است ولی در عمل دچار تناقض‌هایی می‌شود./نود اقتصادی

ارسال نظر