روستائیان سنگربانان اصلی تولید هستند

معاون استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان اینکه روستاییان سنگربانان اصلی تولید در کشور هستند، توسعه روستایی را امری مهم در جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان عنوان کرد.

مهدنیوز – محمدرضا مشایخی در جشن شکرانه برداشت سیب در روستای نشق از توابع بخش کندوان میانه با اشاره به اهمیت برگزاری چنین جشنواره هایی، کیفیت بی نظیر محصول سیب در شهرستان بویژه در بخش کندوان را در سایه تلاش باغداران و کارشناسان همراه عنوان کرد و گفت: اگر این تلاش ها با مهارت و علم روز منطبق شود خواهیم توانست به توسعه هر چه بیشتر کشاورزی در شهرستان دست یابیم.

وی تامین امکانات زیربنایی و زیرساختی و اعتبارات برای روستاها را عامل مهمی برای تثبیت جمعیت و نقش آفرینی هرچه بیشتر روستاییان به عنوان قشر مولد جامعه برشمرد و گفت: رسیدگی هر چه بیشتر به وضعیت روستاییان یکی از آرمانهای نظام و اهداف دولت است.

فرماندار میانه با اشاره به تلاش دولت برای سوق دادن خدمات زیربنایی به رفاهی اضافه کرد: تسهیل شرایط از سوی ادارات متولی و بانک ها و تشویق کشاورزان به سمت مکانیزه کردن روشهای تولید، ارزش افزوده و کاهش هزینه ها را در پی خواهد داشت.

ارسال نظر