رویت پلنگ بالغ در جزیره کبودان دریاچه ارومیه

در کمال ناباوری دوربین های تله ای تعبیه شده در مقابل آبشخوری در جزیره کبودان دریاچه ارومیه از یک پلنگ بالغ تصویربرداری کردند.

مهدنیوز: در کمال ناباوری دوربین های تله ای تعبیه شده در مقابل آبشخوری در جزیره کبودان دریاچه ارومیه از یک پلنگ بالغ تصویربرداری کردند.

به احتمال زیاد این پلنگ همان پلنگی است که شهریور سال گذشته در جزیره اشک تصویربرداری شد و با پایین آمدن آب در ماه های گذشته و اتصال جزایر از راه زمین وارد جزیره کبودان شده است.

حضور این پلنگ در جزایر دریاچه ارومیه بسیار عجیب است چراکه جزایر این دریاچه و تا کیلومترها دورتر زیستگاه پلنگ نیست.هنوز مشخص نیست این پلنگ چگونه از کجا و از چه طریقی خودش را به جزایر رسانده است.

رخی از کارشناسان حیات وحش آذربایجان احتمال می دهند این پلنگ از کوه های سهند به سمت دریاچه حرکت کرده و در زمانیکه آب دریاچه پایین بوده خودش را به جزایر رسانده است.

خوشبختانه جمعیت مناسبی از قوچ و میش ارمنی بعنوان طعمه برای این پلنگ در کبودان وجود دارد.

 

 

 

ارسال نظر