سرپرست توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی معرفی شد

رضا مجیدپور معاون بهره‌برداری برق آذربایجان به عنوان سرپرست توزیع نیروی برق استان آذربایجان‌شرقی معرفی شد.

حکم انتصاب  مجید پور در جلسه‌ای که روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه با حضور حقی‌فام معاون امور هماهنگی توزیع توانیر، میلانی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان، کاظمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز و تنی چند از معاونان و مدیران شرکت توزیع برق آذربایجان‌شرقی در محل این شرکت ترتیب یافت، به وی اعطا شد.

به گزارش فارس، وی پیش از این، به عنوان معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان مشغول به خدمت بوده است.

ارسال نظر