سرپرست طرح نفلین سینیت سراب و مرکز تحقیقات آذرشهر منصوب شد

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت، در حکمی، علی رضایی را به عنوان سرپرست طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب و مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور منصوب کرد.

مهدنیوز – در حکم خداداد غریب پور آمده است: مستنداً به بند ۶ ماده ۹ اساسنامه سازمان و آیین نامه اجرایی نحوه اداره طرح های در حال بهره برداری مصوب هیات عامل، به موجب این حکم به عنوان “سرپرست طرح کمک به تامین زیربناهای واحد تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب” به شماره طبقه بندی ۱۳۰۴۰۰۱۰۰۳ منصوب می شوید. ضمناً بدینوسیله با قید مسئولیت، اختیارات موضوع مفاد مواد ۵۲، ۵۳ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی نیز در خصوص اعتبارات مرتبط با طرح فوق الذکر به شما تفویض می گردد تا در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایید. امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

گفتنی است، علی رضایی پیش از این مسئولیت ریاست دانشگاه آزاد واحد تبریز، اهر و مرند را در کارنامه مدیریتی خود داشته و همچنین به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، مشغول به تدریس است.

ارسال نظر