سرپرست منطقه آزاد ارس منصوب شد

به گزارش ایسنا، پس از استعفای محسن خادم عرب باغی – مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ارس – و موافقت دبیر شورای عالی مناطق و ویژه اقتصادی با این استعفا، اسدالله علیزاده توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان سرپرست منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس انتخاب شد.

در حکم انتصاب سرپرست منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس توسط مرتضی بانک،  دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است که علیزاده تا تعیین مدیرعامل جدید به عنوان سرپرست منصوب می‌شود.

براساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته، علیزاده پیش از این اولین مدیرعامل منطقه آزاد ماکو بوده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ نیز به عنوان معاون توسعه مدیریت منطقه آزاد انزلی فعالیت کرده است. وی پیش از انتصاب به عنوان سرپرست منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس به عنوان معاون توسعه مدیریت این سازمان فعالیت داشت.

ارسال نظر