سن جوانی تغییر کرد

بازه سن جوانی از ۱۸ به ۳۵ سال افزایش یافت.

مهدنیوز – سرویس اجتماعی: به گفته تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان براساس ابلاغ مصوبات شورای عالی جوانان کشور از سوی وزیر ورزش و جوانان بازه سن جوانان از ۱۵ تا ۲۹ سال به ۱۸ تا ۳۵ سال افزایش یافت.

درخواست تغییر بازه سن جوانان ابتدا از معاونت امور جوانان به شورای عالی جوانان ارسال شد و بعد از انجام فرایند قانونی، این درخواست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از موافقت از سوی شورای عالی جوانان ابلاغ شد.

ارسال نظر