سیاسی کاری دولت در انتخاب استانداران و فاجعه سیل گلستان / هادی جمشیدی

فاجعه سیل استان گلستان و ترکمن صحرا را می توان از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار داد. دلایل انسانی بروز این فاجعه همانند از بین رفتن جنگل ها و طبیعت این استان و دستکاری غیرتخصصی در اکوسیستم طبیعی منطقه قابل بررسی است. از سوی دیگر عدم ورود به اصطلاح سلبریتی های همیشه در صحنه برای کمک رسانی به مردم این بخش از کشور قابلیت ویژه ای برای بحث و بررسی دارد. اما بعد سیاسی کاری های افراطی دولت دوازدهم و ناتوانی دولت در حل این بحران، بخش مهم تری است که باید بیشتر در این زمینه سخن گفت.
تاثیرگذارترین تصمیم هر دولت از نظر مردم هر یک از استانهای کشور، انتخاب استاندار است. استانداران باید دارای قابلیت ها و توانایی های ویژه ای باشند و فعالیت های یک استاندار ارتباط مستقیمی با میزان رشد آن استان در قیاس با سایر استان ها دارد. تجربه ۴۰ سال اخیر نشان داده است که استاندار توانا توانسته است، استان تحت ماموریت خود را با جهش های سیاسی، اقتصادی، علمی و صنعتی روبرو کند. اما در دولت روحانی و به خصوص دولت دوازدهم، این موضوع به دلیل سیاسی کاری ها و ناتوانی های خاص این دولت، همواره مورد اعتراض قرار گرفته است.
پروژه شکست خورده انتخاب استاندار غیربومی، در حالیکه موفقیت استانداران بومی در دولت های گذشته مورد تایید قرار گرفته بود و تاکید دولت روحانی بر انجام یک عمل اشتباه، موضوعی است که بسیاری از بحران های یک سال گذشته کشور را تشدید کرده است. سوالی که مردم می پرسند این است که اگر فردی از استانی خاص شایسته تصدی پست استانداری است چرا باید در یک استان دیگر کشور به این سمت انتخاب شود، در حالیکه در آن استان خاص نیز یک فرد غیربومی در مسند استانداری نشسته است؟
سید مناف هاشمی، استاندار غیربومی استان گلستان نیز نمونه بارزی از این انتخاب های اشتباه و همراه با سیاسی کاری دولت دوازدهم است. اشتباهی که با عزل شخص مذکور از مسند استانداری گلستان، به ظاهر جبران شد اما آثار و تبعات انتخاب وی همچنان بر پیکره این استان و ترکمن صحرا باقی ماند. عزل این استاندار نوش داروی پس از مرگ سهراب بود و حداقل در بحران سیل ترکمن صحرا جز خاموش کردن صدای اعتراضات، تاثیر دیگری نخواهد داشت. هاشمی استانداری بود که در سخت ترین روزهای استان محل ماموریت خود، مردم این منطقه را تنها گذاشت و ترجیح داد که مسافرت نوروزی خارج از کشور خود را نیمه کاره رها نکند! این در حالیست که سردار آزمون به عنوان یک فرد بومی مورد تایید مردم ترکمن صحرا از روسیه و محل فعالیت خود بلافاصله در شهرهای سیل زده حاضر شده، آستین بالا زده و شخصا امر کمک رسانی را مدیریت می کند. حال این سوال مطرح می شود که وجود یک فرد بومی و دلسوز، در مسند استانداری این استان به چه میزان می توانست، از تبعات این حادثه بکاهد؟
مشهود بودن ضعف های دولت در مدیریت بحران و امدادرسانی به سیل زده های استان گلستان و سایر استان های کشور باعث شد تا نیروهای مردمی خط اول کمک و امداد را تشکیل دهند. مقام معظم رهبری نیز با تاکید بر بسیج نهادهای عمومی و مردمی، دستور کمک رسانی توسط نهادهای نظامی را صادر فرمودند. شاید بهتر است، بگوییم، دولت دوازدهم همانند سایر بحران های چند سال اخیر، همچنان در صف آخر کمک قرار قرار گرفت. به طوریکه مردم و نهادهای غیردولتی همچنان ضعف های دولت را در مسائل مختلف کشور، پوشش می دهند.

*** هادی جمشیدی / مدیرمسئول پایگاه خبری مهدنیوز

ارسال نظر