شکایت در ۱۹۵ از شما، پیگیری از ما!

وزیر ارتباطات: ارسال پیامک های انبوه از سوی ستادهای انتخاباتی برای مردم آزاردهنده شده است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشت: ارسال پیامک های انبوه و عضو کردن ناخواسته در گروه ها و کانال ها توسط برخی از ستادهای انتخاباتی برای مردم آزاردهنده شده است. می پرسند شماره ما را از کجا آورده اند؟ حق الناس خط قرمز ما است. با متخلفین شدیدا برخورد خواهیم کرد، هر که می خواهند باشند. شکایت در ۱۹۵ از شما، پیگیری از ما!

ارسال نظر