صحن شورا در زمان پاسخ شهردار تبریز دوباره متشنج شد

مهدنیوز – جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، امروز با دستور جلسه بررسی عوارض محلی سال ۹۸ آغاز شد اما با وقتی که برای پاسخگویی شهردار تبریز به سوالات فرج قلیزاده در نظر گرفته شده، این جلسه به محل تشنج و درگیری لفظی اعضای شورا کشیده شد. به طوری که ایرج شهین باهر در نهایت موفق شد تنها به یک سوال قلیزاده در زمینه استخدام نیروهای مازاد در شهرداری تبریز پاسخ دهد و ۵ سوال دیگر به جلسات آتی موکول شد.

 

شهردار تبریز: به غیر از جذب مربیان ورزش همگانی از طریق موسسه همشهری، شاهد استخدام نیرو در شهرداری نبوده ایم
ایرج شهین باهر در پاسخ به سوالات فرج قلیزاده در زمینه استخدام بیش از ۲۰۰ نفر از زمان تصدی پست شهرداری تبریز توسط وی، این موضوع را درست ندانسته و تنها از جذب مربیان ورزش همگانی بر اساس نیاز توسط موسسه همشهری سخن گفت.
وی با اشاره به اینکه بودجه شهر تبریز باید تا پایان دی ماه بررسی شده و نظر شورا در این زمینه اعلام شود، گفت: امروز ۱۶ دی است و جلد تعرفه عوارض محلی هم توسط شورا باز نشده است. این موضوع در نهایت به ضرر مردم و شهروندان خواهد بود.
شهین باهر، افزود: اگر تخلفی دیدیده اید بگویید تا به بازرسی ارجاع دهیم، چرا اینگونه وقت مردم در شورا تلف می شود. هم اکنون ۱۴ روز مانده به بودجه سال آینده و هیچ پیشنهادی از کمیسیون های شورا به ما نرسیده است.
وی در پایان گفت: در شهر کارهای ضروری زیادی بر زمین مانده است که باید شورای شهر به کمک شهرداری بیاید.

 

سوال کننده قانع نشد، صحن شورا به تشنج کشیده شد
فرج قلیزاده با اعلام اینکه از پاسخ های شهردار تبریز قانع نشده است، اعلام کرد که این حق را برای خود محفوظ می داند تا در جلسات آتی ۵ سوال دیگر خود را نیز از شهردار تبریز بپرسد. با اعلام این موضوع درگیری های لفظی در شورای شهر، بیشتر شد. از یک سو برخی از اعضای شورا طرح این نوع از سوالات را گرفته شدن وقت شورا عنوان کرده و برخی دیگر از اعضا سوال را حق مسلم اعضای شورا و در راستای اصلاح ساختار شهرداری تبریز دانستند.

 

سکوت معنادار برخی از اعضای شورا در مقابل بحث و جدل دو طیف موافق و مخالف
در حین سوال از شهردار تبریز، مسعودی ریحان، اشرف نیا و فریدون بابایی، اعضایی از شورا بودند که مخالف گرفته شدن وقت شورا به خاطر سوال از شهردار بودند. اشرف نیا با اشاره به بحث های مهم مورد نیاز در زمینه بودجه و فاینانس، سوال از شهردار را دارای اهمیت کمتری دانست. مسعودی ریحان نیز با اشاره به قوانین شورا در این زمینه، خواستار ختم سوال از شهردار تبریز بود. در این میان بابایی اقدم نیز اعتراض های بی شماری داشت که باعث درگیری لفظی وی و سونیا اندیش شد. در نقطه مقابل نیز فرج قلیزاده، تقی پور و سونیا اندیش سوال از شهردار را در راستای اصلاح ساختارهای غلط در شهرداری مهم می دانستند. فرج قلیزاده اصرار به پاسخگویی شهردار به سوال دیگر خود داشت که با وساطت نیکوخصلت این موضوع به جلسات آتی موکول شد. تقی پور نیز با اشاره به اینکه سوال از شهردار حق تمام نمایندگان است، از احتمال پرسیده شدن سوال های جدید توسط وی در جلسات آتی شورا سخن گفت.
در این میان برخی از اعضای شورا نیز سکوت معناداری داشتند. از آنجمله می توان به محرم محمدزاده و آجودان زاده اشاره کرد. سکوت تعدادی از اعضای شورا در چنین مورد مهمی، می تواند باعث گمانه زنی رسانه ها در روزهای آتی شود.

ارسال نظر