صدور فراخوان مشارکت در ساماندهی دستفروشان بازار تبریز

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز گفت: به منظور ساماندهی دستفروشان بازار با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی فراخوان داده‌ایم.

مهدنیوز سرویس اجتماعی: ابراهیم محمدی با بیان اینکه تلاش داریم دستفروشان محدوده بازار را در همان محل ساماندهی کنیم گفت: فراخوان مشارکت بخش خصوصی در ساماندهی دستفروشان بازار منتشر شده و امیدواریم از آن استقبال شود.

وی گفت: در این طرح از مالکان گاراژهای متروکه مرکز شهر تبریز خواسته شده تا با سازمان در خصوص ساماندهی دستفروشان در این گاراژها مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز اظهار کرد: یکی دیگر از طرح‌هایی که در سازمان در حال بررسی است ساماندهی در همان محل با تغییر ساعت فعالیت این افراد است که باید به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

محمدی افزود: اگر این طرح به اجرا در نیاید در سازمان سه برنامه دیگر که در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار گرفته وجود دارد که آماده اجرای آنها هستیم.

ارسال نظر