عید قربان در مرند

مهدنیوز: هنوز از کوچه پس کوچه این شهر، رنگ و بوی سنت می آید. هنوز در خون این مردمان، مشارکت اجتماعی جریان دارد.

نیمه های شب، زمانی که در خواب هستی، صدای گاو و گوسفندانی که قرار است ذبح شوند، بیدارت می کند تا به یاد آوری؛ عید قربان است و باید اسماعیل هایت را قربانی کنی.

مردم بعد از نماز عید، در کوچه و خیابان ها راه می افتند و در گوشت های تکه تکه شده قربانی ها سهیم می شوند و منتظر می مانند تا سهم گوشت یا به زبان محلی (پوی) خود را بگیرند و به خانه ببرند. و کدبانوها، بویژه مادربزرگ ها از آن برای میهمانان کوفته خوشمزه درست کنند.

اکثر مادربزرگ ها هنوز با دنیای صنعت و سرعت مخالفت می کنند و گوشت را در هاونگ های سنگی می کوبند و آماده می کنند.

چه خوب است در مراسم اعیاد و جشن و سرور، آداب و رسوم اجدادمان را حفظ کنیم و در مسائل اجتماعی مشارکت حداکثری داشته باشیم!

***متن و تصاویر از: فریباسادات علوی

 

ارسال نظر