مانور آتش نشانان تبریز به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی

نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز توان ماموریتی خود را به مناسبت ۷ مهر، روز آتش نشانی و ایمنی، به نمایش گذاشتند.

ارسال نظر