مسابقات سوارکاری «جام آذربایجان» در مرند

مسابقات سوارکاری استقامت استانی «جام آذربایجان» با شرکت ۲۰ سوارکار مرد و ۲ سوارکار خانم به مسافت ۴۰ کیلومتر در رده سرعت محدود در مرند برگزار شد و با عبور ۱۹ سوارکار از خط پایان خاتمه یافت. عکس از تقی نیک نفس

ارسال نظر