رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

ممنوعیت کشت صیفی در فضای آزاد از سال آینده

در سال های اخیر با توجه به کمبود منابع آبی تغییراتی در الگوی کشت محصولات از سوی برخی از نهادهای متولی به مردم به ویژه به کشاورزان ارائه شده که اکنون نیز در راستای سیاست های اعمال شده کشت صیفی در فضای آزاد از سال آینده ممنوع می شود.

مهدنیوز – سرویس اجتماعی: اکبر فتحی در این زمینه گفته است هدف از اجرای این طرح استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش تولید است به طوری که برای مثال از کشت خیار در فضای باز و در یک هکتار سطح زیرکشت ۴۰ تن محصول برداشت می‌شود در حالی که در محیط بسته و گلخانه با همان میزان آب و سطح کشت ۴۰۰ تن محصول به دست می‌آید.
وی همچنین گفته در گام نخست محصولات آب بر با نیاز بالا شامل خیار، گوجه فرنگی، سبزی و صیفی جات از اولویت اجرایی این طرح برخوردار خواهند بود.

ارسال نظر